Napawanie plazmowo - proszkowe technologią PTA polega na nanoszeniu powłok metalicznych, ceramicznych o różnych właściwościach fizyko-chemicznych i technologicznych na różne części maszyn, elementów konstrukcyjnych w celu polepszenia ich właściwości technologicznych poprzez np: zwiększenie twardości, odporności na ścieranie, erozji, regeneracji rożnych części maszyn.

 

Napawanie plazmowo - proszkowe PTA:

  • charakteryzuje się ponadto większą przyczepnością do podłoża rodzimego
  • możliwość napawania warstw bardzo twardych w rurach w celu zwiększenia ich żywotności

P.P.H.U. MWS Metal Welding Service

  •  ul. Józefa Mazura 6,

           41-253 Czeladź
  •   501-541-808
  •   888-551-781
  • mws@mws-welding.pl