Menu Zamknij

Projekty UE

Zestawienie znaków na stronę www

TRELA KATARZYNA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo – Usługowe METAL WELDING SERVICE realizuje projekt pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego wielofunkcyjnego systemu urządzeń produkcyjnych do zautomatyzowanego spawania i napawania plazmowego proszkowego”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto:

  • całkowita wartość projektu wynosi: 965 673,00 zł,
  • koszty kwalifikowane projektu wynoszą: 785 100,00 zł,
  • wkład z Funduszy Europejskich wynosi: 353 295,00 zł.

Projekt będzie polegał na unowocześnieniu posiadanego majątku produkcyjnego w celu udoskonalenia usług poprzez zakup wielofunkcyjnego systemu urządzeń produkcyjnych przeznaczonego do zautomatyzowanego spawania i napawania plazmowego proszkowego, wyposażonego w:

  1. bezobsługowy mechanizm kinematyczny realizujący ruch roboczy,
  2. spawalnicze źródło prądu w konfiguracji z osprzętem dodatkowym,
  3. układ urządzeń filtro-wentylacyjnych.

System będzie przeznaczony do implementowania innowacyjnych technologii wytwarzania warstw wierzchnich napawanych na częściach maszyn i urządzeń pracujących w przemyśle energetycznym oraz łączenia elementów ze stali stosowanych w energetyce.

Realizacja wskazanych powyżej działań przyczyni się do osiągnięcia celu głównego projektu, jakim jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku wytwarzania warstw wierzchnich.

Firma Trela Katarzyna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe METAL WELDING SERVICE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej mobilnej frezarki CNC oraz innowacyjnego mobilnego urządzenia do natryskiwania płomieniowego naddźwiękowego różnych proszków oraz oprogramowania CAD/CAM”.

Projekt polega na zakupie i wdrożeniu do działalności usługowej urządzeń o wysokim stopniu innowacyjności:

  • urządzenia do natryskiwania płomieniowego naddźwiękowego różnych proszków z zastosowaniem paliwa gazowego, które ma charakter mobilny,
  • Mobilnej Frezarki CNC – dzięki której proces regeneracji uszkodzonego elementu może zostać przeprowadzony bezpośrednio na miejscu awarii, bez konieczności transportu uszkodzonego elementu do zakładu naprawczego.
  • Oprogramowania CAD/CAM – które łączy w sobie szeroki zakres oferowanych rozwiązań, gwarantuje wykorzystanie wszystkich możliwości technicznych obrabiarek.

Celem projektu jest znacząca zmiana w sposobie świadczenia usług poprzez umożliwienie realizowania zleceń w siedzibie lub miejscu wykonywania działalności klienta oraz zwiększenie skali działalności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie usług skierowanych bezpośrednio do sektora energetycznego. Innowacje zastosowane w projekcie mają charakter procesowy. Firma nie będzie realizowała usług w innym zakresie, a jedynie usługi wysokiej jakości o charakterze mobilnym.

Całkowita wartość projektu: 591 753,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 216 495,00 PLN